Програмно-методичний комплекс «Пневматична схема електровоза 2ЕС5К»

Призначення: призначене для проведення групових практичних занять та самостійної роботи учнів. Забезпечує вивчення пристрою, принципу дії пневматичної схеми електровоза 2ЕС5К.
Опис: Програмно-методичний комплекс є програмним забезпеченням, що містить тривимірне інтерактивне рухоме зображення принципової схеми і агрегатів пневматичної схеми електровоза 2ЕС5К. Інтерактивне зображення дозволяє візуально спостерігати за роботою пневматичної схеми електровоза 2ЕС5К у різних режимах роботи, таким чином досягається наочна демонстрація принципу її дії. Є функції навчання, контролю та тестування.

Відео програмно-методичного комплексу “Пневматична схема електровоза 2ЕС5К”

Програмно-методичний комплекс містить такі теми:
Призначення пневматичної системи електровоза 2ЕС5К
Властивості пневматичної системи електровоза 2ЕС5К
Влаштування пневматичної системи електровоза 2ЕС5К
Робота пневматичної системи електровоза 2ЕС5К
Можливості спеціалізованого програмного забезпечення:
Користувачеві представлений вибір складових частин пневматичної схеми електровоза 2ЕС5К, при цьому на тривимірній моделі підсвічується відповідна обрана частина.
Користувачеві представлено роботу пневматичної схеми електровоза 2ЕС5Кв наступних режимах: поїздне, перекриш без живлення гальмівної магістралі, перекриш з живленням гальмівної магістралі, сповільнене гальмування, гальмування, екстрене гальмування, сверззарядка.
Тривимірне зображення пневматичної схеми електровоза 2ЕС5К містить наступну номенклатуру деталей: компресор КМ1, головні резервуари, роз’єднувальні крани, зрівняльний резервуар, гальмівна магістраль, циліндри гальмівні, пристрій блокування гальм клапан 367А, кран машиніста 3, кран машиніста 3 клапан розвантажувальний, клапан струмоприймача, клапан продувки, пристрій пневматичне, розподільник повітря 483М, приставка ПЕКМ1/485, клапан калібрувальний, ніпель, кран комбінований, кран управління, компресор ВУ 3,5/10-1450, компресор ВВ 0,000 02 М8, кран кінцевий, редуктор, зворотний клапан, манометр, маслоотделитель, блокування пневматична.
За основними елементами наведено довідкову інформацію про призначення та принцип дії.
Є виведення на екран анімованих тривимірних моделей агрегатів та вузлів з метою вивчення конструкції та принципу дії пневматичної схеми електровоза 2ЕС5К.
Є симуляція фізичних законів у режимі реального часу: динаміка абсолютно твердого тіла, динаміка тіла, що деформується, динаміка рідин, динаміка газів. Для кожного віртуального об’єкта вказуються закони взаємодії тіл між собою та навколишнім середовищем, максимально наближені до реальних, при цьому є можливість задати характер та силу цих взаємодій.
Є система тестування з висновком результатів тестування – 30 питань.
Система тестування має наступний функціонал:
Система тестування встановлюється однією комп’ютер-сервер з допомогою інсталяційного пакета.
Система може працювати як ізольованому комп’ютері, і у локальної мережі чи через Інтернет.
Усі дані зберігаються централізовано у базі даних системи.
Адміністратори працюють через програму клієнта.
Функції адміністратора:
o створення та редагування тестів;
o управління базою тестів;
o управління базою користувачів;
o призначення тестів користувачам;
o управління web-сервером;
o управління базою результатів;
o побудова звітів та аналіз статистики.
Одночасно можуть працювати кілька адміністраторів із різних комп’ютерів.
Користувачі працюють через веб-браузери (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari та інші). Є підтримка браузерів на мобільних пристроях.
Функції користувача:
o реєстрація та авторизація;
o вибір тесту;
o проходження тестування;
o перегляд результатів та помилок.
Система має багатомовний власний web-інтерфейс і повністю підтримує символи всіх мов (Unicode).
Тести
Можливість самостійної розробки необмеженої кількості тестів.
Організація тестів у багаторівневій ієрархії довільної структури.
Копіювання тестів.
Захист тестів для редагування паролем.
Експорт/імпорт тестів (файл *.itest).
Виведення паперової версії тесту з відповідями (з можливістю друку або експорту до Word).
Виведення тестів у вигляді бланків для тестування без комп’ютерів. Можуть використовуватися налаштування автоматичної генерації множини випадкових варіантів тесту та ключів до них для швидкої перевірки відповідей.
Перегляд статистики за тестами:
o по балах за питання та групи питань;
o за шкалами;
o по розподілах;
o за відповідями.
Експорт статистики до Excel.
Редактор тестів
Типи тесту:
o контроль знань;
o навчання;
o опитування.
Організація питань тесту у багаторівневій ієрархії довільної структури.
Типи питань:
o вибір одного варіанта відповіді;
o вибір кількох варіантів відповіді;
o введення відповіді з клавіатури;
o встановлення відповідності;
o розстановка у порядку.
Підтипи питань “введення відповіді з клавіатури”:
o числове введення – порівняння з еталоном чи визначення належності числа заданому діапазону;
o текстове введення – порівняння з еталоном або перевірка відповідності Perl-сумісного регулярного виразу;
o «есе» – розгорнута відповідь для подальшої перевірки та оцінювання адміністратором.
Налаштування навігації:
o заборона пропуску питань;
o заборона повернення до пройдених питань;
o заборона завершення тестування до відповіді всі питання.
• Обмеження тестування за часом.
• Налаштування перемішування та випадкової вибірки задаються для кожної групи питань, що забезпечує широкі можливості автоматичної генерації варіантів тестів під час кожного запуску тестування.
• Перемішуйте варіанти відповідей у ​​випадковому порядку для всіх або деяких питань.
• Імпорт усіх типів текстових файлів (TXT).
• Об’єкти «Повідомлення» із довільним наповненням.
• Об’єкти «Пояснення», які можуть відображатися залежно від налаштувань:
o при натисканні на кнопку «Пояснення»;
o при неправильній відповіді;
o під час перегляду результатів після завершення тестування.
Завдання одного тесту необмеженого числа шкал оцінювання.
Довільне введення формули розрахунку балів для кожної шкали, з можливостями підстановки у формулу балів за питання та групи питань, та використанням арифметичних операцій, математичних функцій та умовного оператора.
Довільне введення поділів кожної шкали.
Довільне завдання шаблону результатів, що виводиться користувачеві після завершення тестування.
Можливість підстановки шаблону результатів будь-яких даних, отриманих в результаті обчислення шкал оцінювання.
Одночасна робота у редакторі з кількома тестами.
Копіювання питань та груп питань з одного тесту до іншого.
Потужний текстовий процесор, який підтримує:
o довільне форматування тексту;
o вставку форматованого тексту з документів Word;
o вставку зображень (BMP, JPEG, PNG, ICO, TIFF, WMF, EMF);
o вставку анімованих GIF-зображень;
o вставку довільного HTML та JavaScript-коду (наприклад, для інтеграції відео з YouTube);
o вставку таблиць;
o вставку відео файлів (FLV H.263) з можливістю відтворення;
o вставку аудіо файлів (MP3) з можливістю відтворення;
o вставку довільних файлів-вкладень для скачування.

Правила тестування
Правила призначають певним користувачам певні тести, а також встановлюють обмеження у вигляді розкладу тестування та кількості спроб проходження тестів.
Кількість правил необмежена.
Організація правил у багаторівневій ієрархії довільної структури.
Для кожного правила може бути заданий розклад тестування:
o одноразово (з дата1.час1 по дата2.час2);
o щодня (з час1 по час2);
o щотижня (Пн/Вт/Ср/Чт/Пт/Сб/Нд з час1 по час2).
Для кожного правила може бути встановлено обмеження на кількість спроб тестування за весь час або в заданий інтервал часу.
Функція групової активації/деактивації правил.
Результати
Кількість результатів необмежена.
Потужна таблиця виведення результатів, яка підтримує:
o сортування записів;
o багаторівневе угруповання записів (за обраними стовпцями);
o фільтрацію (вибірку) записів за складними умовами;
o експорт усієї таблиці або виділених записів у файл (формати Excel, HTML, XML, TXT);
o функцію пошуку записів у таблиці;
o налаштування виведених стовпців (Прізвище, Ім’я, По-батькові, Логін, Група, IP-адреса, Браузер, Нотатки, Назва тесту, Тип тесту, Упорядник, Дата тестування, Час тестування, Тривалість, Час завершення, Статус (Тестування / Завершено / Скасовано / Перервано / На перевірці / Помилка), Бал, МаксБалл, Відсоток, Значення та Результат за головною шкалою результатів).
Перегляд протоколу тестування, який включає:
o загальну інформацію (про користувача, тестування та результати);
o докладну інформацію у вигляді образу тесту, який проходив користувач з урахуванням всіх перемішування та випадкових вибірок, а також відповіді користувача на кожне запитання.
Створення звітів (з можливістю друку або експорту до Word):
o звіт за результатом;
o звіт по користувачеві;
o загальний звіт щодо вибірки результатів.
Завдання профілів шапки та підвалу документів (шаблони початку та кінця документа).
Перегляд статистики щодо довільної вибірки результатів (статистики з балів за питання та групи питань, за шкалами, по поділами, відповідями) з можливістю експорту в Excel.
Склад: дистрибутив програмно-методичного комплексу на флеш-носії, USB-ключ ліцензії, паспорт.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Програмно-методичний комплекс «Пневматична схема електровоза 2ЕС5К»”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *