Презентації та плакати Тепломаcообмін

Комплект навчально-наочних посібників з тепломасообміну  включає в себе ретельно пророблений і структурований графічний матеріал по всьому курсу даної дисципліни (122 графічних модуля).  Дидактичні матеріали містять малюнки, схеми, визначення і таблиці з тепломасообміну і призначені для демонстрації викладачем на лекціях. У розробці посібників беруть участь професори і доценти Південно-Уральського державного університету, педагогічних вузів, а також педагоги-практики з багаторічним стажем викладання. Всі ілюстрації виконані професійними художниками.

Презентації з тепломасообміну на CD (електронні плакати):

Диск призначений для демонстрації викладачем дидактичного матеріалу на заняттях з тепломасообміну з використанням інтерактивної дошки, мультимедійного проектора та інших комп’ютерних демонстраційних комплексів. На відміну від звичайних електронних підручників для самостійного вивчення, дані презентації з тепломасообміну розроблені спеціально для показу малюнків, схем, таблиць на лекціях. Зручна програмна оболонка має зміст, що дозволяє переглянути необхідний плакат. Передбачено захист плакатів від несанкціонованого копіювання. На допомогу викладачеві для підготовки до занять додається друкований посібник. Нижче представлений склад диска (перелік плакатів) з презентаціями по темі тепломассообмен.

Перелік плакатів по курсу тепломассообміну:

Розділ 1. Теплопровідність

-Вступ
-коефіцієнти теплопровідності
-коефіцієнти теплопровідності
-Диференціальне рівняння теплопровідності
-Диференціальне рівняння теплопровідності
-Умови однозначності для процесів теплопровідності
-Теплопровідність пластини при стаціонарному режимі
-Теплопровідність пластини при стаціонарному режимі
-Теплопровідність пластини при стаціонарному режимі
-Перенесення тепла через циліндричну стінку
-Перенесення тепла через циліндричну стінку
-Перенесення тепла через циліндричну стінку
-Перенесення тепла через циліндричну стінку
-Передача тепла через кульову стінку
-інтенсифікація теплопередачі
-Теплопровідність в стрижні постійного поперечного перерізу
-Теплопровідність в стрижні постійного поперечного перерізу
-Теплопередача через ребристу плоску стінку
-Теплопередача через ребристу плоску стінку
-Теплопровідність круглого ребра постійної товщини
-Теплопровідність круглого ребра постійної товщини
-Пряме ребро постійного теплового напруги
-Ребро трикутного і трапецієподібного перерізу
-Теплопровідність напівобмеженого пластини
-Пористе охолодження пластини
-Пористе охолодження пластини
-Теплопровідність при наявності внутрішніх джерел тепла
-Теплопровідність при наявності внутрішніх джерел тепла
-Теплопровідність при наявності внутрішніх джерел тепла
-Нестационарная теплопровідність пластини з граничними умовами першого роду
-Нестационарная теплопровідність пластини з граничними умовами першого роду
-Нестационарная теплопровідність пластини з граничними умовами першого роду
-Нестационарная теплопровідність необмеженого циліндра з граничними умовами першого роду
-Нестационарная теплопровідність необмеженого циліндра з граничними умовами першого роду
-Нестационарная теплопровідність необмеженого циліндра з граничними умовами першого роду
-Нестационарная теплопровідність необмеженого циліндра з граничними умовами першого роду
-Нестационарная теплопровідність необмеженого циліндра з граничними умовами першого роду
-Нестационарная теплопровідність необмеженого циліндра з граничними умовами першого роду
-Нестационарная теплопровідність необмеженого циліндра з граничними умовами першого роду
-Нестационарная теплопровідність паралелепіпеда з граничними умовами першого роду
-Нестационарная теплопровідність циліндра кінцевих розмірів з граничними умовами першого роду
-Нестационарная теплопровідність напівобмеженого тіло з граничними умовами третього роду
-Нестационарная теплопровідність напівобмеженого тіло з граничними умовами третього роду
-Нестационарная теплопровідність необмеженої пластини з граничними умовами третього роду
-Нестационарная теплопровідність необмеженої пластини з граничними умовами третього роду
-Нестационарная теплопровідність необмеженої пластини з граничними умовами третього роду
-Нестационарная теплопровідність необмеженої пластини з граничними умовами третього роду
-Нестационарная теплопровідність необмеженого циліндра з граничними умовами третього роду
-Нестационарная теплопровідність необмеженого циліндра з граничними умовами третього роду
-Нестационарная теплопровідність необмеженого циліндра з граничними умовами третього роду
-Нестационарная теплопровідність необмеженого циліндра з граничними умовами третього роду
-Нестационарная теплопровідність необмеженого циліндра з граничними умовами третього роду
-Нестационарная теплопровідність циліндра кінцевих розмірів з граничними умовами третього роду
-Нестационарная теплопровідність паралелепіпеда з граничними умовами третього роду
-Аналіз узагальненого рішення
-Аналіз узагальненого рішення

Розділ 2. Конвективний теплообмін

-Конвекція тепла. Основні визначення
-Диференціальні рівняння конвективного теплообміну
-Диференціальні рівняння конвективного теплообміну
-Режими течії рідини
-Рівняння гідродинамічного прикордонного шару
-Турбулентний прикордонний шар
-Безрозмірна форма рівнянь конвективного теплообміну
-Критерії подібності конвективного теплообміну
-Умови подібності фізичних процесів
-методи аналізу розмірностей
-Обробка та узагальнення результатів експериментів по конвективному теплообміну
-Обробка та узагальнення результатів експериментів по конвективному теплообміну
-Конвективний теплообмін при вимушеному подовжньому обтіканні плоскої поверхні
-Конвективний теплообмін при вимушеному подовжньому обтіканні плоскої поверхні
-Конвективний теплообмін при вимушеному подовжньому обтіканні плоскої поверхні
-Конвективний теплообмін при вимушеному подовжньому обтіканні плоскої поверхні
-Конвективний теплообмін при вимушеному подовжньому обтіканні плоскої поверхні
-Конвективний теплообмін при вимушеному перебігу рідини в трубах
-Конвективний теплообмін при вимушеному перебігу рідини в трубах
-Конвективний теплообмін при вимушеному перебігу рідини в трубах
-Конвективний теплообмін при вимушеному перебігу рідини в трубах
-Конвективний теплообмін при вимушеному перебігу рідини в трубах
-Конвективний теплообмін при вимушеному перебігу рідини в трубах
-Конвективний теплообмін при поперечному обтіканні циліндра
-Конвективний теплообмін при поперечному обтіканні циліндра
-Конвективний теплообмін при поперечному обтіканні пучків труб
-Конвективний теплообмін при поперечному обтіканні пучків труб
-Конвективний теплообмін при вільному русі рідини
-Конвективний теплообмін при вільному русі рідини
-Конвективний теплообмін при вільному русі рідини
-Конвективний теплообмін при вільному русі рідини
-Тепловіддача при течії газу з великими швидкостями
-Тепловіддача при течії газу з великими швидкостями
-Тепловіддача рідких металів
-Тепловіддача рідких металів
-Тепловіддача при наявності в рідині внутрішніх джерел теплоти
-Тепловіддача при сверхкритическом стані речовини
-Тепловіддача розріджених газів
-Теплообмін при конденсації чистої пари
-Теплообмін при конденсації чистої пари
-Теплообмін при плівковій конденсації нерухомого пара
-Теплообмін при плівковій конденсації нерухомого пара
-Теплообмін при конденсації рухається пара всередині труб
-Теплообмін при конденсації рухається пара всередині труб
-Теплообмін при конденсації пари на пучках труб
-Теплообмін при крапельної конденсації пари
-Конденсація парів рідких металів
-Теплообмін при кипінні рідин. Загальні положення.
-Теплообмін при кипінні рідин. загальні положення
-Теплообмін при кипінні рідин в трубах
-Теплообмін при кипінні рідин в трубах
-Теплообмін при кипінні рідин в трубах
-Тепловіддача при бульбашкової кипінні рідин. Основні рівняння
-Аналіз системи рівнянь методами теорії розмірності
-криза кипіння
-Тепловий розрахунок теплообмінних апаратів
-Тепловий розрахунок теплообмінних апаратів
-Тепловий розрахунок теплообмінних апаратів
-Тепловий розрахунок теплообмінних апаратівРозділ 3. Теплове випромінювання

-Основні визначення
-Закони теплового випромінювання
-Закони теплового випромінювання
-Закони теплового випромінювання
-Теплообмін випромінюванням між двома тілами, довільно розташованими в просторі
-Геометричні властивості променистих потоків
-Теплообмін випромінюванням в системі тел

Друковані плакати (таблиці) з тепломасообміну для оформлення кабінетів:
плакат на полімерній плівці;
планшет на жорсткій основі.

Комплект типових плакатів по курсу тепломассообмен:
-теплопровідність
-коефіцієнти теплопровідності
-Коефіцієнти теплопровідності рідин і твердих тіл
-Диференціальне рівняння теплопровідності
-Умови однозначності для процесів теплопровідності
-Перенесення тепла через циліндричну стінку
-Критичний діаметр циліндричної стінки
-Теплопровідність в стрижні постійного поперечного перерізу
-Теплопередача через ребристу плоску стінку
-Теплопровідність круглого ребра постійної товщини
-Пористе охолодження пластини (1)
-Пористе охолодження пластини (2)
-Теплопровідність при наявності внутрішніх джерел тепла
-Диференціальні рівняння конвективного теплообміну
-Конвективний теплообмін при поперечному обтіканні циліндра
-Теплообмін при кипінні рідин
Ви можете замовити друковані плакати, використовуючи макети наочних посібників з комплекту  електронних плакатів  «тепломассообмен» на CD. Розмір плакатів 5

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Презентації та плакати Тепломаcообмін”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.