Презентації та плакати Теорія механізмів і машин

Комплект навчально-наочних посібників з теорії механізмів і машин включає в себе ретельно пророблений і структурований графічний матеріал по всьому курсу даної дисципліни (156 графічних модулів). Дидактичні матеріали містять малюнки, схеми, визначення і таблиці з теорії механізмів і машин і призначені для демонстрації викладачем на лекціях. У розробці посібників беруть участь професори і доценти Південно-Уральського державного університету, педагогічних вузів, а також педагоги-практики з багаторічним стажем викладання.  Всі ілюстрації виконані професійними художниками.

Можливо кілька варіантів виконання комплекту навчально-наочних посібників з теорії механізмів і машин: презентація на компакт-диску і друковані плакати для оформлення кабінетів. 

Презентації по теорії механізмів і машин на CD (електронні плакати)

Диск призначений для демонстрації викладачем дидактичного матеріалу на заняттях з теорії механізмів і машин з використанням інтерактивної дошки, мультимедійного проектора та інших комп’ютерних демонстраційних комплексів. На відміну від звичайних електронних підручників для самостійного вивчення, дані презентації з теорії механізмів і машин розроблені спеціально для показу малюнків, схем, таблиць на лекціях. Зручна програмна оболонка має зміст, що дозволяє переглянути необхідний плакат. Передбачено захист плакатів від несанкціонованого копіювання. На допомогу викладачеві для підготовки до занять додається друкований посібник. Нижче представлений склад диска (перелік плакатів) з презентаціями по темі теорія механізмів і машин.

 
Перелік плакатів по курсу теорія механізмів і машин:

Розділ 1. Структура механізмів

– Структурні елементи механізмів
– Кінематичні пари (КП)
– Класифікація кінематичних пар (кінематичні пари першого класу)
– Класифікація кінематичних пар (кінематичні пари другого класу)
– Класифікація кінематичних пар (кінематичні пари третього класу)
– Класифікація кінематичних пар (кінематичні пари четвертого класу)
– Класифікація кінематичних пар (кінематичні пари п’ятого класу)
– Класифікація кінематичних пар (кінематичні пари п’ятого класу, гвинтова кінематична пара)
– Кінематичні ланцюги (КЦ)
– Ступінь свободи просторової кінематичного ланцюга
– Ступінь рухливості просторового механізму
– Ступінь рухливості плоских механізмів
– Ступінь рухливості плоских механізмів
– Ступінь рухливості раціонального механізму
– Приклади раціональних механізмів
– Заміна вищих кінематичних пар нижчими
– кінематичні з’єднання
– пасивні ланки
– Механізми першого (I) класу. Групи Ассура
– Групи Ассура другого (II) класу
– Групи Ассура
– початкові ланки
– Структурний аналіз (1)
– Структурний аналіз (2)Розділ 2. Синтез механізмів

– Дві основні завдання синтезу
– Відносні параметри. види працездатності
– кінематична працездатність
– Кривошипно-повзуни механізм. Кривошипно-кулісні механізм
– кут тиску
– Кут тиску в кривошипно-повзуни механізм
– Силова працездатність, коефіцієнт продуктивності (динамічна працездатність)
шарнірного четирехзвенніка
– Діаграма відносних параметрів шарнірного четирехзвенніка

Розділ 3. Кінематика механізмів

– Плани швидкостей і прискорень групи Ассура другого класу першого виду II 1 (2,3)
– Плани швидкостей і прискорень групи Ассура другого класу другого виду II 2 (2,3)
– Плани швидкостей і прискорень групи Ассура другого класу третього виду II 3 (2,3)
– Плани швидкостей і прискорень групи Ассура другого класу четвертого виду II 4 (2,3)
– Плани швидкостей і прискорень групи Ассура другого класу п’ятого виду II 5 (2,3)
– Теорема подібності. Методика визначення напрямків кутових швидкостей і прискорень ланокРозділ 4. Перше завдання динаміки

– Машинний агрегат. Дві основні задачі динаміки
– Кількісні характеристики працездатності
– Класифікація сил (1)
– Класифікація сил (2)
– Статична визначність груп Ассура
– Кінетостатікі групи Ассура другого класу першого виду II 1 (2,3)
– Кінетостатікі групи Ассура другого класу другого виду II 2 (2,3)
– Кінетостатікі групи Ассура другого класу третього виду II 3 (2,3)
– Кінетостатікі групи Ассура другого класу четвертого виду II 4 (2,3)
– Кінетостатікі групи Ассура другого класу п’ятого виду II 5 (2,3)
– Кінетостатікі механізму I класуРозділ 5. Друге завдання динамікиРегулювання періодичних коливань
– динамічна модель
– Приведення масових параметрів
– Приведення силових параметрів
– Рівняння руху механізму
– Режими руху механізму
– Дослідження закону руху
– Рух механізму всередині циклу
– Коефіцієнт нерівномірності ходу
– Махова маса (маховик)
– Розрахунок махових мас при змінному J пр
– Розрахунок геометричних розмірів маховика
– Вибір місця установки маховика
– Схема кривошипно-кулісні механізму
– Графік зміни кінетичної енергії
– Методика графічного інтегрування
– Побудова діаграми енергомасс
– Дослідження закону руху по діаграмі енергомассРегулювання неперіодичних коливань
– Система автоматичного регулювання (САР)
– Відцентровий регулятор ДВС
– характеристики регулятора
– стійкість регулятора
– Спільна робота САР і маховикаЗрівноважування механізмів
– Урівноваження навантажень в кінематичних парах. Загальні завдання. балансування
– Урівноваження навантажень в кінематичних парах. види неврівноваженості
– Динамічно неврівноважена система (моментная неврівноваженість)
– Повний урівноваження обертових мас
– Динамічне (моментное) урівноваження
– Урівноваження механізмів на фундаменті
– Статичне зрівноважування кривошипно-коромислового механізму
– Статичне зрівноважування кривошипно-ползунного механізму
– Динамічне (моментное) урівноваження кривошипно-коромислового механізмуРозділ 6. Кулачкові механізми

– Види кулачкових механізмів
– Характеристики кулачкового механізму і елементи профілю кулачковою шайби.
Кулачковий механізм з хитним веденим ланкою
– Характеристики кулачкового механізму і елементи профілю кулачковою шайби.
Кулачковий механізм з поступально рухається веденим ланкою
– Динамічна працездатність кулачкових механізмів
– Кут тиску (1)
– Кут тиску (2)
– Закони руху веденого ланки (1)
– Закони руху веденого ланки (2)
– Теорема про становище центру обертання кулачковою шайби
– Два випадки застосування теореми про становище центру обертання кулачковою шайби
– Знаходження мінімального радіуса кулачка (забезпечення силової працездатності).
Кулачковий механізм з поступально рухається веденим ланкою
– Проектування профілю кулачковою шайби (забезпечення кінематичної працездатності).
Кулачковий механізм з поступально рухається веденим ланкою
– Знаходження мінімального радіуса кулачка (забезпечення силової працездатності).
Кулачковий механізм з хитним веденим ланкою
– Проектування профілю кулачковою шайби (забезпечення кінематичної працездатності). Кулачковий механізм з хитним веденим ланкоюРозділ 7. Зубчасті механізмиЗубцювате зачеплення
– Теорема про передачу руху між паралельними валами.
Миттєве передавальне відношення (теорема Вілліса)
– швидкість ковзання
– Теорема Вілліса для зовнішнього, внутрішнього і рейкового зачеплень.
Зачеплення некруглих коліс
– види коліс
– Евольвента окружності. Рівняння евольвенти і її властивості
– Властивості зовнішнього евольвентного зачеплення
– Властивості внутрішнього евольвентного зачеплення
– Елементи евольвентного циліндричного прямозубого зубчастого колеса
– Елементи евольвентного циліндричного прямозубого зубчастого колеса (основні залежності)
– Методи нарізання зубчастих коліс (два способи нарізування зубчастих коліс: метод копіювання і метод обкатки)
– Вихідний виробляє контур інструменту рейкового типу.
Станочное зачеплення зі зміщенням вихідного контуру
– Товщини зубів, нарізаних із зсувом інструмента
– Профілі зубів коліс з різною кількістю зубів. підрізання зубів
– Нарізування зубчастих коліс без підрізання зубів
– Мінімальна кількість зубів вільний від підрізання (Z min )
– Коефіцієнт найменшого зміщення вихідного контуру
– Класифікація зубчастих коліс щодо зміщення
– Товщина зуба по дузі окружності довільного радіуса
– Евольвентної левередж (1)
– Евольвентної левередж (2). Основне рівняння зачеплення, кут зачеплення
– Евольвентної левередж (3). Міжцентрову відстань. Сприймається і зрівняльний зміщення
– коефіцієнт ковзання
– Зміна коефіцієнта ковзання за профілем зуба і по лінії зачеплення
– коефіцієнт перекриття
– Коефіцієнт перекриття. Зони одно- і двупарного зачеплення
– Коефіцієнт перекриття. Схеми навантаження зубчатого зачеплення.
Двупарное навантаження зубів. Однопарний навантаження зубів
– Коефіцієнт форми зуба. Коефіцієнт питомої тиску
– Вплив зсуву на якісні показники зубчастої передачі
– Вибір коефіцієнта зсуву (1)
– Вибір коефіцієнта зсуву (2)Зубчасті передачі
– Класифікація зубчастих механізмів
– Прості рядові зубчасті передачі
– Складні рядові зубчасті передачі. паразитне зачеплення
– диференціальні механізми
– планетарні механізми
– Замкнені диференціальні механізми
– Кінематичний синтез планетарних механізмів. Умова співвісності
– Схеми планетарних передач (межі передавальних відносин і умови співвісності різних схем)
– Умова сусідства сателітів
– Умова збірки (1)
– Умова збірки (2)
– Умова відсутності інтерференції. Розрахунок теоретично можливого числа блоків сателітівРозділ 8. Курсовий проект

– Побудова двох крайніх і досліджуваного положень механізму
– Структурний аналіз механізму
– Кінематичний аналіз механізму. План швидкостей механізму. Швидкість точки А
– Кінематичний аналіз механізму. План швидкостей механізму. Швидкість точки В
– Кінематичний аналіз механізму. План швидкостей механізму. Швидкості точок D і S4
– Кінематичний аналіз механізму. План прискорень механізму. Прискорення точок А і В
– Кінематичний аналіз механізму. План прискорень механізму. Прискорення точок C і S2
– Кінематичний аналіз механізму. План прискорень механізму. Прискорення точок D і S4
– Силовий аналіз механізму. Схема навантаження механізму
– Силовий аналіз механізму. Силовий аналіз групи Ассура II 2 (4,5) (1)
– Силовий аналіз групи Ассура II 2 (4,5) (2)
– Силовий аналіз групи Ассура II 1 (2,3) (1)
– Силовий аналіз групи Ассура II 1 (2,3) (2)
– Силовий аналіз механізму I класу I (0,1)
– Послідовність побудови профілю зуба
– Схеми планетарних передач
– Синтез і аналіз шарнірно-важільного механізму
– Розрахунок махової маси машинного агрегату
– Синтез кулачкового механізму
– Синтез і аналіз зубчастих передач

 Комплекти типових плакатів з теорії механізмів і машин:
 
Типовий комплект плакатів «Теорія механізмів і машин» 10 шт
– Класифікація кінематичних пар (1)
– Класифікація кінематичних пар (2)
– Класифікація кінематичних пар (3)
– Кінематичні ланцюги (КЦ)
– Ступінь рухливості просторового механізму (1)
– Ступінь рухливості просторового механізму (2)
– Механізми першого (l) класу. Групи Ассура другого (ll) класу
– Групи Ассура. Кінематична ланцюг з двох груп Ассура
– Евольвента окружності. Елементи евольвентного циліндричного прямозубого зубчастого колеса
– Властивості зовнішнього і внутрішнього евольвентного зачеплення
Типовий комплект плакатів «Теорія механізмів і машин» 20 шт 
– Класифікація кінематичних пар (1)
– Класифікація кінематичних пар (2)
– Класифікація кінематичних пар (3)
– Кінематичні ланцюги (КЦ)
– Ступінь рухливості просторового механізму (1)
– Ступінь рухливості просторового механізму (2)
– Механізми першого (l) класу. Групи Ассура другого (ll) класу
– Групи Ассура. Кінематична ланцюг з двох груп Ассура
– Евольвента окружності. Елементи евольвентного циліндричного прямозубого зубчастого колеса
– Властивості зовнішнього і внутрішнього евольвентного зачеплення
– Заміна вищих кінематичних пар нижчими
– пасивні ланки
– Види кулачкових механізмів
– Знаходження мінімального радіуса кулачка r0 (1)
– Знаходження мінімального радіуса кулачка r0 (2)
– Теорема подібності. Методика визначення напрямків кутових швидкостей і прискорень ланок
– Класифікація сил (1)
– Класифікація сил (2)
– Прості рядові зубчасті передачі
– диференціальні механізми
Ви можете замовити друковані плакати, використовуючи макети наочних посібників з комплекту  електронних плакатів  «Теорія механізмів і машин» на CD. Розмір плакатів 560х800 мм або інший за вибором

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Презентації та плакати Теорія механізмів і машин”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *