Презентації та плакати Електропостачання промислових і цивільних будівель

Комплект навчально-наочних посібників з електропостачання промислових і цивільних будівель включає в себе ретельно пророблений і структурований графічний матеріал по всьому курсу даної дисципліни (107 графічних модулів). Дидактичні матеріали містять малюнки, схеми, визначення і таблиці з електропостачання промислових і цивільних будівель і призначені для демонстрації викладачем на лекціях. У розробці посібників беруть участь професори і доценти Південно-Уральського державного університету, педагогічних вузів, а також педагоги-практики з багаторічним стажем викладання. Всі ілюстрації виконані професійними художниками.

Диск з електронними плакатами з електропостачання промислових і цивільних будівель (презентації, електронний підручник):

Диск призначений для демонстрації викладачем дидактичного матеріалу на заняттях з електропостачання промислових і цивільних будівель з використанням інтерактивної дошки, мультимедійного проектора та інших комп’ютерних демонстраційних комплексів. На відміну від звичайних електронних підручників для самостійного вивчення, дані презентації по електропостачанню промислових і цивільних будівель розроблені спеціально для показу малюнків, схем, таблиць на лекціях. Зручна програмна оболонка має зміст, що дозволяє переглянути необхідний плакат. Передбачено захист плакатів від несанкціонованого копіювання. На допомогу викладачеві для підготовки до занять додається друкований посібник. Нижче представлений склад диска (перелік плакатів) з презентаціями по темі електропостачання ПГЗ.

Розділ 1. Основні поняття про системи електропостачання

– Структура паливо-енергетичного комплексу, основні ланки технологічного процесу електро- і теплопостачання, ієрархічна структура ЄЕС
– Структура оптового ринку електроенергії та потужності, структура використовуваних енергоресурсів
– Принципова схема виробничого процесу конденсаційної паротурбінної електростанції
– Спрощена технологічна схема ТЕЦ
– Принципові технологічні схеми АЕС з реактором типу ВВЕР і БН
– Принципові технологічні схеми ГЕС і ГАЕС
– Приклад побудови системи електропостачання промислового підприємства
– Схеми і групи з’єднання обмоток трифазних двообмоткових трансформаторів
– Схеми і групи з’єднання обмоток трифазних триобмоткових трансформаторів, трифазних триобмоткових автотрансформаторів і однофазних двообмоткових трансформаторів
– Трифазна чотирипровідна мережу 380/220 В з глухозаземленою нейтраллю при КЗ однієї фази на землю і схема протікання ємнісних струмів при однофазному КЗ в трифазній мережі з ізольованою нейтраллю
– Схема протікання ємнісних струмів при однофазному КЗ в трифазній мережі з компенсованою нейтраллю і трифазна мережа з ефективно заземленою нейтраллю
– Характер зміни навантаження Р, втрати потужності D Р і крива нагріву t при роботі електроприймачів
– Добовий графік навантаження промислового підприємства
– Коливання напруги, провал напруги і імпульс напруги
– Види коротких замикань в електроустановках
– Схеми для розрахунку струмів короткого замикання
– Розрахункові формули для визначення опорів елементів систем електропостачання.” name=”2″>Розділ 2. Зовнішнє електропостачання
– Радіальна схема електропостачання і поодинокі магістралі з частковим резервуванням по зв’язках вторинної напруги
– Поодинокі магістралі з частковим резервуванням по зв’язках вторинного напруги, магістральна схема розподілу електроенергії із застосуванням потужних токопроводов і магістралі з двостороннім живленням
– Схема повітряної лінії і гірлянда підвісних ізоляторів
– Прокладання кабельних ліній в траншеї, в каналі, в тунелі
– Двостороння кабельна естакада, двостороння кабельна галерея і економічна щільність струму
– Жорсткий симетричний токопровод на залізобетонній опорі і симетричний підвісний самонесущий токопровод з підвісними ізоляторами на напругу 10 кВ
– Гнучкий симетричний токопровод напругою 10 і 35 кВ
– Конструкція ліній електропередач з СИП
– Класифікація світильників
– Принципова схема управління вуличним освітленням. Річне число годин використання максимуму освітлювального навантаження
– Зміна напруги вздовж лінії при рівномірному розподілі навантаження, схема заміщення і векторна діаграма однієї фази, схема мережі змінного струму з двома навантаженнями
– Граничні перетину кабелів і проводів, при яких індуктивний опір можна не враховувати. Значення коефіцієнта С при розрахунку втрат напруги
– Ступінчастий річний графік навантаження за тривалістю і залежність часу максимальних втрат t size = -1> max від тривалості використання максимуму навантаження Тmax і cosj
– Характерні значення тривалості використання максимального навантаження по галузях
– Схема заміщення лінії напругою 6-35 кВ. Повна П-образна схема заміщення лінії напругою 110 кВ і вище. Мінімальний діаметр проводів ПЛ за умовами корони
– Спрощена П-образна схема заміщення лінії напругою 110 кВ і вище, зміна ємнісного струму по довжині лінії, Г-подібна схема заміщення двох обмоточного трансформатора, схеми двохобмотувальні трансформатора з розщепленими обмотками нижчої напруги
– Схеми зовнішнього електропостачання промислових підприємств
– Розміщення обладнання на трансформаторних підстанціях
– Схеми електричних з’єднань на стороні 6, 10, 35 кВ і вище
– Схема ДПП з секціонірованной системою шин на стороні напруги 6-10 кВ і схеми вводів напругою 6-10 кВ трансформаторів на напругу 35-220 кВ
– Схема ДПП 35-220 кВ з чотирма секціями збірних шин напругою 6-10 кВ
– Схеми тупикових і відгалужувальних підстанцій
– Схеми прохідних підстанцій
– Схема вузловий підстанції
– Схеми живлення власних потреб підстанцій
– Схема ЗРУ 6-10 кВ з однією системою шин
– Схема ЗРУ 6-10 кВ з двома системами збірних шин
– Конструкція КРУ внутрішньої установки типу КРУ2-10
– Конструкція КРУ зовнішньої установки
– Комплектна трансформаторна підстанція 35/10 кВ з двома трансформаторами
– конструкції ОРУ
– Конструктивні схеми масляних і повітряних вимикачів
– Роз’єднувач горизонтально-поворотного типу для зовнішньої установки РНДз 110 і вимикач навантаження ВНП-16
– Схеми включення трансформатора струму, трансформатора напруги і токоограничивающих реакторів
– Осередки ліній, що відходять РУ напругою 6-10 кВ і камера КСВ-366 з вимикачем навантаження
– Схеми міських електричних мереж
– Схеми електропостачання житлових будинків
– Схеми електропостачання громадських будівель
– Класифікація реле за принципом дії
– Схеми захисту максимального струму
– Схема струмового відсічення
– Схема диференціального струмового захисту
– Схема газового захисту
– Схема захисту від замикань на землю
– Схеми з’єднання вторинних обмоток трансформаторів струму
– Схеми релейного захисту силового трансформатора
– Схеми релейного захисту повітряних і кабельних ліній
– Схема релейного захисту високовольтних двигунів
– Схема автоматичного введення резерву
– Принципова схема автоматичного повторного включення
– Схема автоматичного розвантаження по частоті
– Схема автоматичного розвантаження по току
– Схема дистанційного управління вимикачем високої напруги.” name=”3″>Розділ 3. Внутрішнє електропостачання
– Класифікація мереж по конструктивним ознаками
– Схема живлять і розподільних ліній в цеху, схема радіального живлення електроприймачів цеху
– Магістральні схеми внутрішньоцеховий мережі
– силові шафи
– розподільні панелі
– Шинопроводи освітлювальний і тролейний
– шинопровод розподільний
– Способи прокладки силової мережі внутрішньоцехового електропостачання
– форма Ф636-90
– Річне число годин використання максимуму освітлювального навантаження для внутрішнього освітлення і значення Тв, Тм і t size = -1> м в залежності від змінності роботи
– Системи і види освітлення
– Схеми живлення робочого і аварійного освітлення від комплектних трансформаторних підстанцій
– Допустимі температури нагрівання провідників і допустимий тривалий струм для кабелів
– Конструкція і технічні дані запобіжника типу ПР
– Конструкція автоматичного вимикача
– Технічні дані автоматичних вимикачів з комбінованим расцепителем серії ВА51 і ВА51Г
– Найбільші наявні втрати напруги від шин ТП до найвіддаленішого електроприймача силової мережі. Активні і індуктивні опору проводів силових мереж напругою до 1 кВ, що прокладаються в сталевих трубах
– Схеми регулювання напруги в трансформаторах з ПБЗ з трифазним перемикачем на два положення і з однофазним перемикачем на п’ять положень в одній фазі
– Схеми включення лінійно-регулювального трансформатора в ланцюг силового трансформатора, пристрої поздовжньої компенсації та діаграма роботи компенсуючого пристрою
– Структура умовного позначення пристроїв, що компенсують і конструкція установки УК-0,38-110
– Схеми компенсації реактивної потужності
– Комплектна двухтрансформаторная підстанція потужністю 630 … 1000 кВА для внутрішньої установки з однорядним розташуванням обладнання
– Схеми введення радіальної лінії ВН в цехову трансформаторну підстанцію, схема цехової підстанції без збірних шин напругою 6-10 кВ при радіальному живленні і схема живлення цехових підстанцій від магістральних ліній
– З’єднання трансформаторівцехових підстанцій зі збірними шинами НН і схеми ліній, що відходять НН на цехових підстанціях, схема цехової підстанції без збірних шин напругою 6-10 кВ при магістральному харчуванні
– Основні технічні дані КТП напругою 6 (10) / 0,4 кВ внутрішньої установки
– Приклад побудови системи електропостачання промислового підприємства і рекомендовані коефіцієнти завантаження трансформаторів на підстанціях
– Конструктивне виконання заземлюючих пристроїв
– Пристрій захисного відключення
– Приклад виконання системи вирівнювання потенціалів. Приклад виконання зрівнювання потенціалів в електроустановці будинку з ситем TN-CS
– Принципова схема включення УЗО для захисту від стрибків напруги в мережі. Принципова схема електропостачання квартири з системою TN-S
– Принципова схема електропостачання мобільного будівлі з системою заземлення ТТ. Принципова схема електропостачання будівлі з трифазним вводом
– Схеми електропостачання квартири при відсутності захисного провідника РЕ в розеточной ланцюга і ланцюга освітлення. Схема електропостачання квартири з електроплитою з рекомендованими перетинами мідних провідників (TN-CS)
– Схема електропостачання квартири з газовою плитою з рекомендованими перетинами мідних провідників (TN-S). Приклад електропостачання двокімнатної квартири підвищеної комфортності (TN-CS)
– Схема електропостачання з системою TN-CS
– Схеми управління освітленням сходового майданчика і вітальні житлового будинку
– Схеми управління освітленням підвалу
– Схеми управлінням освітленням парковки і підземної автостоянки

Для оформлення кабінетів також виготовляються друковані плакати (таблиці) з електропостачання промислових і цивільних будівель.

Плакат на полімерній плівці

Комплект типових плакатів з електропостачання промислових і цивільних будівель:

– Приклад побудови системи електропостачання промислового підприємства. Графіки і картограми навантаження промислового підприємства
– Характер зміни навантаження Р, втрати потужності? Р і крива нагріву τ при роботі електроприймачів. Коливання напруги, провал напруги і імпульс напруги
– Види коротких замикань в електроустановках. Розрахункові формули для визначення опорів елементів систем електропостачання
– Радіальна схема електропостачання і поодинокі магістралі з частковим резервуванням по зв’язках вторинної напруги. Поодинокі магістралі з частковим резервування по зв’язках вторинного напруги, магістральна схема розподілу електроенергії із застосуванням потужних токопроводов і магістралі з двох стороннім живленням
– Схема повітряної лінії і гірлянда ізоляторів. Конструкції ліній електропередач з СИП
– Прокладання кабельних ліній в траншеї, в каналі, тунелі. Двостороння кабельна естакада, двостороння кабельна галерея і економічна щільність струму
– Жорсткий симетричний токопровод на залізобетонній опорі і симетричний підвісний самонесущий токопровод з підвісними ізоляторами на напругу 10 кВ. Гнучкий симетричний токопровод напругою 10 кВ і 35 кВ
– Схеми зовнішнього електропостачання промислових підприємств. Схема ДПП з секціонірованной системою шин на стороні напруги 6-10 кВ і схеми вводів 6-10 кВ трансформаторів на напругу 35-220 кВ
– Конструкція КРУ внутрішньої і зовнішньої установки, Осередки ліній, що відходять РУ напругою 6-10 кВ і камера КСВ-366 з вимикачем навантаження
– Конструктивні схеми масляних і повітряних вимикачів. Роз’єднувач горизонтально-поворотного типу для зовнішньої установки РНДз 110 і вимикач навантаження ВНП-16
– Класифікація мереж по конструктивним ознаками. Способи прокладки силової мережі внутрішньоцехового електропостачання
– Схема живлять і розподільних ліній в цеху, схема радіального живлення електроприймачів цеху. Магістральна схема внутрішньоцеховий мережі з одностороннім живленням і двостороннім живленням
– Системи і види освітлення. Схеми освітлювальних мереж промислового підприємства
– Комплектна двухтрансформаторная підстанція потужністю 630 … 1000 кВА для внуренней установки з однорядним розташуванням обладнання. Схеми введення радіальної лінії ВН в цехову трансформаторну підстанцію, схема цехової підстанції без збірних шин напругою 6-10 кВ при радіальному живленні і схема живлення цехових підстанцій від магістральних ліній. Основні технічні дані КТП напругою 6 (10) / 0,4 кВ внутрішньої установки
– Конструктивне виконання заземлюючих пристроїв. Приклад виконання системи вирівнювання потенціалів. Приклад виконання зрівнювання потенціалів в електроустановці будинку з системою TN-CS
– Схема електропостачання квартири з газовою плитою з рекомендованими перетинами мідних провідників (TN-S). Приклад електропостачання двокімнатної квартири підвищеної комфортності (TN-CS). Принципова схема включення УЗО для захисту від стрибків напруги в мережі. Принципова схема електропостачання квартири з системою TN-S

Можливе замовлення як комплекту типових плакатів, так і вибірковий, використовуючи макети наочних посібників з комплекту електронних плакатів «Основи метрології та електричні вимірювання» на CD. Розмір плакатів 560х800 мм або інший за вибором.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Презентації та плакати Електропостачання промислових і цивільних будівель”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.