Презентації та плакати Деталі машин та основи конструювання

Комплект навчально-наочних посібників по деталях машин і основам конструювання включає в себе ретельно пророблений і структурований графічний матеріал по всьому курсу даної дисципліни (187 тем, 222 графічних модуля). Дидактичні матеріали містять малюнки, схеми, визначення і таблиці по деталях машин і основам конструювання і призначені для демонстрації викладачем на лекціях. У розробці посібників беруть участь професори і доценти Південно-Уральського державного університету, педагогічних вузів, а також педагоги-практики з багаторічним стажем викладання. Всі ілюстрації виконані професійними художниками.

Можливо кілька варіантів виконання комплекту навчально-наочних посібників з теорії механізмів і машин:

Презентації по деталях машин і основам конструювання на CD (електронні плакати)

Диск призначенийдля демонстрації викладачем дидактичного матеріалу на заняттях з деталей машин і основ конструювання з використанням інтерактивної дошки, мультимедійного проектора та інших комп’ютерних демонстраційних комплексів. На відміну від звичайних електронних підручників для самостійного вивчення, дані презентації по деталях машин і основам конструювання розроблені спеціально для показу малюнків, схем, таблиць на лекціях. Зручна програмна оболонка має зміст, що дозволяє переглянути необхідний плакат. Передбачено захист плакатів від несанкціонованого копіювання. На допомогу викладачеві для підготовки до занять додається друкований посібник. Нижче представлений склад диска (перелік плакатів) з презентаціями по темі деталі машин та основи конструювання. Для попереднього ознайомлення Ви можете скачати презентації по деталях машин в зменшеному вигляді (zip-архів).

Перелік електронних плакатів по курсу деталі машин та основи конструювання:

– Критерії працездатності і розрахунку деталей машин
– Класифікація механічних передач

Розділ 1. Циліндричні зубчасті передачі

– Геометрія евольвентної циліндричної прямозубой передачі з вихідним контуром по ГОСТ 13755-2015 без зміщення
– Особливості геометрії косозубих і шевронних циліндричних зубчастих коліс
– Вплив числа зубів циліндричного зубчастого колеса на їх форму і міцність
– Зубчасті колеса зі зміщенням вихідного контуру
– Вихідний і виробляє контури циліндричних зубчастих коліс
– Матеріали і термообробка зубчастих коліс
– Залежність розмірів зубчастої передачі від виду термообробки зубів
– Критерії працездатності зубчастих передач
– Схема до розрахунку циліндричної зубчастої передачі на вигин зубів
– Схема до розрахунку циліндричної зубчастої передачі на контактну міцність
– Коефіцієнт Kнв при розрахунках на контактну міцність
– Типові режими навантаження машин
– Сили в прямозубой циліндричної передачі
– Сили в косозубой циліндричної передачі
– Конструкції циліндричних зубчастих коліс
– Контроль зубчастих коліс по довжині загальної нормалі
– Контроль зубчастих коліс по хорді
– Контроль зубчастих коліс по кулькам або роликам
– Креслення циліндричного зубчастого колеса
– Схеми циліндричних редукторів

Розділ 2. Конічні зубчасті передачі

– Геометрія евольвентної конічної прямозубой передачі
– Види конічних зубчастих коліс
– Форми зубів конічних коліс
– Сили в конічної прямозубой передачі
– Конструктивні форми конічних зубчастих коліс
– Креслення конічного зубчастого колеса
– Схеми конічних і конічної-циліндричних редукторів

Розділ 3. Черв’ячні передачі

– черв’ячні передачі
– Профілі циліндричних черв’яків
– Геометрія черв’ячного колеса
– Черв’ячні передачі (конструкція, робота, сили та ін.)
– Розрахунок вала черв’яка на міцність
– Конструкції опор черв’яка
– креслення черв’яка
– Креслення черв’ячного колеса
– Схеми черв’ячних редукторів
– Схеми комбінованих редукторів

Розділ 4. Планетарні передачі

– планетарні передачі
– Конструкції опор сателітів планетарних передач
– Конструкції водив планетарних передач

Розділ 5. Хвильові передачі

– Конструкції генераторів хвиль хвильових передач
– Способи з’єднання кулачка генератора хвиль з валом
– Конструкції гнучких коліс хвильової зубчастої передачі
– Хвильовий редуктор з роликовим генератором хвиль

Розділ 6. Ланцюгові передачі

– ланцюгові передачі
– Конструкції зірочок ланцюгових передач
– Креслення приводної зірочки

Розділ 7. Ремінні передачі

– Ремінні передачі
– Матеріали плоских ременів
– Працездатність плоских приводних ременів
– Способи з’єднання кінців плоского ременя
– Приводні клинові ремені
– Передача зубчастим ременем
– Способи натягу ременя переміщенням шківа
– Способи натягу ременя
– Автоматичне натяг ременя пропорційно переданої навантаженні
– Контроль початкового натягу ременя пасової передачі
– Геометричні залежності в пасової передачі
– Тягова здатність і ккд пасової передачі
– Шківи плоскопасової передач
– Шківи кліноременних передач
– Шківи передач зубчастими ременями

Розділ 8. Фрикційні передачі

– Схеми фрикційних передач
– Схема лобового варіатора

Розділ 9. Вали і осі

– конструкції валів
– конструкції цапф
– Перехідні поверхні валів
– Конструктивні засоби підвищення опору валів втоми в місцях посадки
– Осьове фіксування деталей на валах
– Матеріали і термообробка валів і осей
– креслення вала

Розділ 10. Підшипники кочення

– Класифікація підшипників кочення по виду сприйманого навантаження
– Тіла кочення підшипників
– конструкції шарикопідшипників
– конструкції роликопідшипників
– конструкції роликопідшипників
– Умовні позначення підшипників кочення
– Посадки підшипників кочення
– Демонтаж підшипників кочення
– Кріплення підшипників кочення на валах
– Кріплення зовнішніх кілець підшипників кочення в корпусі
– Способи фіксації валів в корпусі
– Схеми установки радіально-наполегливих підшипників
– Способи регулювання радіально-наполегливих підшипників
– Контактні ущільнення підшипникових вузлів
– Безконтактні ущільнення підшипникових вузлів
– Комбіновані ущільнення підшипникових вузлів
– Індивідуальні маслянки для пластичного мастила
– Індивідуальні маслянки для рідкого мастила

Розділ 11. Підшипники ковзання

– Області раціонального застосування підшипників ковзання
– Конструкція підшипника ковзання
– Умовні розрахунки підшипників ковзання
– До питання про рідинному терті в підшипниках ковзання

Розділ 12. Муфти

– Класифікація механічних муфт
– Види зміщення з’єднуються валів
– муфти втулкові
– муфта фланцевая
– Муфта пружна втулочно-пальцева (МУВП)
– Муфта пружна з зірочкою
– Муфта пружна з торообразной оболонкою
– муфта зубчаста
– муфта ланцюгова
– Муфта кулачково-дискова
– Муфта запобіжна кулькова
– Муфта запобіжна фрикційна дискова
– Муфта запобіжна фрикційна конусна
– Муфта запобіжна кулачкова
– Муфта запобіжна зі зрізані штифтом
– Муфта компенсірующе-запобіжна фрикційна
– Муфта компенсірующе-запобіжна фрикційна
– Муфта запобіжна фрикційна дискова із зірочкою

Розділ 13. Пружини

– пружини стиску
– Геометрія циліндричної кручений пружини стиснення
– Креслення пружини стиснення
– пружини розтягання
– пружини крутіння
– пружини вигину
– Класифікація з’єднань

Розділ 14. Шпонкові з’єднання

– Класифікація шпонкових з’єднань
– Конструкції призматичних шпонок
– Напружені шпонкові з’єднання
– Рухливі шпонкові з’єднання
– З’єднання призматической шпонкой
– З’єднання сегментной шпонкой
– Поля допусків ширини паза призматичного шпоночно з’єднання

Розділ 15. Шліцьові з’єднання

– Зубчасті (шліцьові) з’єднання
– Види центрування прямобочного зубчастих (шліцьових) з’єднань
– Види центрування евольвентних зубчастих (шліцьових) з’єднань
– Умовні позначення прямобочного зубчастих (шліцьових) з’єднань
– Умовні позначення евольвентних зубчастих (шліцьових) з’єднань

Розділ 16. Різьбові з’єднання

– Класифікація різьб за призначенням
– конструкції болтів
– Конструкції кріпильних гвинтів
– Конструкції настановних гвинтів
– конструкції гайок
– Конструкції гайкових ключів
– Способи стопорения різьбових з’єднань, засновані на додатковому терті
– Способи стопорения різьбових з’єднань, засновані на додатковому терті
– Способи стопорения різьбових з’єднань замикаючими елементами
– Способи стопорения різьбових з’єднань замикаючими елементами
– Геометричні параметри метричної різьби
– типи різьб
– Поля допусків різьбових деталей по ГОСТ 16093-81
– Класи міцності гвинтів і гайок по ГОСТ 1759-82
– Умовне позначення болтів, гвинтів і шпильок класів міцності 3.6 … 6.8 і гайок класів міцності 4 … 8
– Основні типи різьбових з’єднань
– Розподіл навантаження по витків різьби по М. Є. Жуковському
– Способи вирівнювання навантаження по витків різьби
– Критерії працездатності різьбових деталей
– Перевірка елементів різьблення на міцність
– Співвідношення між осьовою силою на гвинті і моментом загвинчування гайки
– Різьбове з’єднання без попереднього затягування, навантажене осьовою силою
– Затягнуте різьбове з’єднання
– Болтове з’єднання з ексцентричною навантаженням
– Болтове з’єднання, навантажене поперечної силою
– Болтове з’єднання, навантажене моментом в площині стику
– Болтове з’єднання, навантажене силою і моментом в площині стику
– Болтове з’єднання, навантажене осьовою силою, яка розкриває стик деталей
– Болтове з’єднання, навантажене перекидаючим моментом
– Болтове з’єднання, навантажене силою і моментом, що розкривають стик

Розділ 17. Зварені і паяні з’єднання

– Класифікація способів дугового зварювання металів за ГОСТ 19521-74
– Основні способи дугового зварювання металів
– Основні положення швів при зварюванні плавленням по ГОСТ 11969-79
– Форми поперечних перерізів кутових швів
– Марки сталей для зварних деталей
– Електроди покриті по ГОСТ 9467-75 для ручного дугового зварювання
– Розрахунок зварних стикових з’єднань на міцність
– Розрахунок зварних з’єднань внапуск на міцність
– Розрахунок зварних таврових з’єднань на міцність
– Структура умовного позначення зварного шва по ГОСТ 2.312-72 *
– Допоміжні знаки для позначення зварних швів
– Приклади використання допоміжних знаків в умовному позначенні швів зварних з’єднань
– Спрощення умовного позначення швів зварних з’єднань
– Стикові з’єднання, виконані ручного дугового зварювання по ГОСТ 5264-80, в середовищі захисних газів по ГОСТ 14771-76 і під флюсом по ГОСТ 8713-79
– Нахлесточного з’єднання, виконані ручного дугового зварювання по ГОСТ 5264-80, в середовищі захисних газів по ГОСТ 14771-76 і під флюсом по ГОСТ 8713-79
– Умовне позначення таврових з’єднань, виконаних ручного дугового зварювання по ГОСТ 5264-80, в середовищі захисних газів по ГОСТ 14771-76 і під флюсом по ГОСТ 8713-79
– Умовне позначення кутових з’єднань, виконаних ручного дугового зварювання по ГОСТ 5264-80, в середовищі захисних газів по ГОСТ 14771-76 і під флюсом по ГОСТ 8713-79
– Приклади умовних зображень і позначень зварних стикових і таврових з’єднань на кресленнях по ГОСТ 2.312-72
– Типи паяних з’єднань по ГОСТ 19249-73

Розділ 18. З’єднання з натягом

– Пресове з’єднання
– До розрахунку натягу в пресовому з’єднанні

Розділ 19. Заклепувальні з’єднання

– Типи клепаних з’єднань
– види заклепок
– Схема формування заклепувального з’єднання
– Розрахунок клепаних з’єднань на міцність
 

Списки типових друкованих плакатів по курсу “Деталі машин”:

45 плакатів :

– Основні види передач зачепленням
– Геометрія евольвентної циліндричної прямозубой передачі з вихідним контуром по ГОСТ 13755-2015 без зміщення
– Особливості геометрії косозубих і шевронних циліндричних зубчастих коліс
– Зубчасті колеса зі зміщенням вихідного контуру
– Матеріали і термообробка зубчастих коліс
– Критерії працездатності зубчастих передач
– Сили в прямозубой і косозубой циліндричних передачах
– Методи контролю зубчастих коліс
– Геометрія евольвентної конічної прямозубой передачі
– Сили в конічної прямозубой передачі
– Профілі циліндричних черв’яків
– Геометрія черв’ячного колеса
– Геометрія черв’ячної передачі
– Критерії працездатності черв’ячних передач
– Сили в черв’ячному зачепленні
– Лінії контакту і ковзання в черв’ячному зачепленні
– Схеми планетарних передач
– Умови співвісності, складання і сусідства сателітів планетарної передачі
– Конструкція хвильової зубчастої передачі і типи генераторів хвиль
– Способи з’єднання кулачка генератора хвиль хвильової передачі з валом
– Кінематика ланцюгової передачі і конструкції приводних ланцюгів
– Схеми ремінних передач. Профілі приводних ременів
– Сили і напруги в ремені пасової передачі
– Епюра напружень в ремені і тягова здатність пасової передачі
– Конструкції валів і їх конструктивні елементи
– Класифікація підшипників кочення. Форма тіл кочення
– конструкції шарикопідшипників
– конструкції роликопідшипників
– Умовні позначення підшипників кочення. Посадки підшипників кочення
– Способи кріплення кілець підшипника на валу і в корпусі
– Схеми установки радіально-наполегливих підшипників і способи їх регулювання
– Області раціонального застосування підшипників ковзання. Конструкція підшипника ковзання
– Муфти нерухомі (глухі)
– Муфти компенсують пружні
– Муфти компенсують жорсткі
– Муфти запобіжні з неруйнівного елементом
– Ненапружені шпонкові з’єднання
– Зубчасті (шліцьові) з’єднання
– З’єднання. Типи різьбових з’єднань. Поля допусків різьбових деталей
– З’єднання. Типи різьб. Геометричні параметри метричної різьби
– З’єднання. Критерії працездатності різьбових деталей. Перевірка елементів різьблення на міцність
– Зварні з’єднання стиковими і Нахлесточного швами
– Структура умовного позначення зварного шва
– Заклепувальні з’єднання
– Типи пружин по виду сприйманого навантаження

25 плакатів :

– Основні види передач зачепленням
– Геометрія евольвентної циліндричної прямозубой передачі з вихідним контуром по ГОСТ 13755-2015 без зміщення
– Матеріали і термообробка зубчастих коліс
– Критерії працездатності зубчастих передач
– Сили в прямозубой і косозубой циліндричних передачах
– Геометрія евольвентної конічної прямозубой передачі
– Профілі циліндричних черв’яків
– Геометрія черв’ячної передачі
– Критерії працездатності черв’ячних передач
– Сили в черв’ячному зачепленні
– Кінематика ланцюгової передачі і конструкції приводних ланцюгів
– Схеми ремінних передач. Профілі приводних ременів
– Конструкції валів і їх конструктивні елементи
– конструкції шарикопідшипників
– конструкції роликопідшипників
– Умовні позначення підшипників кочення. Посадки підшипників кочення
– Схеми установки радіально-наполегливих підшипників і способи їх регулювання
– Області раціонального застосування підшипників ковзання. Конструкція підшипника ковзання
– Муфти компенсують пружні
– Муфти компенсують жорсткі
– Ненапружені шпонкові з’єднання
– Зубчасті (шліцьові) з’єднання
– З’єднання. Типи різьбових з’єднань. Поля допусків різьбових деталей
– З’єднання. Типи різьб. Геометричні параметри метричної різьби
– Зварні з’єднання стиковими і Нахлесточного швами

15 плакатів :

– Основні види передач зачепленням
– Геометрія евольвентної циліндричної прямозубой передачі з вихідним контуром по ГОСТ 13755-2015 без зміщення
– Критерії працездатності зубчастих передач
– Геометрія черв’ячної передачі
– Критерії працездатності черв’ячних передач
– Кінематика ланцюгової передачі і конструкції приводних ланцюгів
– Схеми ремінних передач. Профілі приводних ременів
– Конструкції валів і їх конструктивні елементи
– конструкції шарикопідшипників
– конструкції роликопідшипників
– Області раціонального застосування підшипників ковзання. Конструкція підшипника ковзання
– Муфти компенсують пружні
– Ненапружені шпонкові з’єднання
– Зубчасті (шліцьові) з’єднання
– З’єднання. Типи різьбових з’єднань. Поля допусків різьбових деталей
Ви можете замовити друковані плакати, використовуючи макети наочних посібників з комплекту електронних плакатів «Деталі машин та основи конструювання» на CD. Розмір плакатів 560х800 мм або інший за вибором.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Презентації та плакати Деталі машин та основи конструювання”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *