Презентації та плакати Англійська мова

Комплект навчально-наочних посібників з Англійської мови включає ретельно опрацьований і структурований графічний матеріал по всьому курсу даної дисципліни (66 графічних модулів).  Дидактичні матеріали містять малюнки, схеми, визначення та таблиці з Англійської мови та призначені для демонстрації викладачем на лекціях. У розробці посібників беруть участь професори та доценти Південно-Уральського державного університету, педагогічних вишів, а також педагоги-практики з багаторічним стажем викладання. Усі ілюстрації виконані професійними художниками.

Можливо кілька варіантів виконання комплекту навчально-наочних посібників з англійської мови :

Презентації з англійської мови на CD (електронні плакати):

Диск призначений для демонстрації викладачем дидактичного матеріалу на заняттях з англійської мови з використанням інтерактивної дошки, мультимедійного проектора та інших комп’ютерних демонстраційних комплексів. На відміну від звичайних електронних підручників для самостійного вивчення дані презентації з Англійської мови розроблені спеціально для показу малюнків, схем, таблиць на лекціях. Зручна програмна оболонка має зміст, що дозволяє переглянути необхідний плакат. Передбачено захист плакатів від несанкціонованого копіювання. На допомогу викладачеві для підготовки до занять додається друкований посібник. Нижче наведено склад диску (перелік плакатів) з презентаціями на тему Англійська мова.

Список плакатів по курсу Англійська мова: 

Розділ 1. Wordbuilding

Словотвір. Приставки іменників
Словотвір. Приставки дієслів
Словотвір. Приставки прикметників
Словотвір. Суфікси іменників. Суфікси дієслів
Словотвір. Суфікси прикметників. Суфікси прислівників

Розділ 2. Syntax

Word order. The direct word order
Types of simple sentences
Типи пропозицій запитань. Загальне питання
Типи пропозицій запитань. Альтернативне питання. Розділове питання
Типи пропозицій запитань. Спеціальне питання
Негативні пропозиції. Способи вираження заперечення

Розділ 3. Parts of speech

Іменник (the noun). Власні, загальні
Іменник (the noun). Число іменників
Іменник (the noun). Присвійний відмінок
Іменник (the noun). Відмінок іменників. Вживання іменників
Артіклі (the articles)
Артикль (the article). Вживання невизначеного артикля
Артикль (the article). Вживання «нульового» артикля
Артикль (the article). Вживання певного артикля з іменниками власними
Артикль (the article). Вживання певного артикля з іменниками загальними
Прикметник (the adjective). Значення прикметників. Ступені порівняння якісних прикметників
Прикметник (the adjective). Ступені порівняння якісних прикметників. Винятки
Прикметник (the adjective). Ступені порівняння якісних прикметників. Вживання прикметників
Прислівник (the adverb). Будова прислівників
Прислівник (the adverb). Ступені порівняння прислівників
Прислівник (the adverb). Значення прислівників
Займенник (the pronoun)
Займенник (the pronoun)
Займенник (the pronoun)
Причастя (the participle). Види дієприкметників. Форми дієприкметника 1. Вживання дієприкметника 1
Причастя (the participle). Вживання дієприкметника 2
Герундій (The Gerund)
Герундій та причастя 1
Порівняння герундія та віддієслівного іменника

Розділ 4. Prepositions

The prepositions of time (I)
The prepositions of time (II)
The prepositions of time (III)
The prepositions of place (I)
The prepositions of place (II)

Розділ 5. Lexis

Measure words (containers)
Measure words

Розділ 6. Tenses

simple tenses. Simple present
simple tenses. Simple past
simple tenses. Simple future
Continuous tenses. Present continuous
Continuous tenses. Past continuous
Continuous tenses. Future continuous
Continuous tenses. Present perfect continuous
Continuous tenses. Past perfect continuous
Continuous tenses. Future perfect continuous
Perfect tenses. Present perfect
Perfect tenses. Past perfect
Perfect tenses. Future perfect
The ways expressing future
Present continuous & present simple
Past continuous & simple past
Present perfect & past simple
Passive voice (пасивна застава). Формула англійського пасиву
Active voice & passive voice
Погодження часів у придаткових реченнях
Погодження часів у придаткових реченнях
Погодження часів у придаткових реченнях

Розділ 7. Modal verbs

Вживання модальних дієслів
The modal verb “має” та “might”
The modal verb “can”
The modal verb “must”

Ви можете замовити друковані плакати, використовуючи макети наочних посібників із комплекту електронних плакатів «Англійська мова» на CD.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Презентації та плакати Англійська мова”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *