Навчально-дослідницький лабораторний комплекс «Многоканальний електрогідравлічний стежить резервований привід» СГУ-МРЕГСП-016-36ЛР-01

Комплекс призначений для вивчення схем побудови резервованих багатоканальних електрогідравлічних стежать приводів та джерел енергопостачання із системою самодіагностики та ліквідації відмов. Гідравлічні слідчі приводи повинні бути побудовані на базі гідравлічного циліндра двосторонньої дії і розподільника, що управляє дроселем, з пропорційним електричним управлінням переміщенням золотника (далі за текстом сервоклапану).

Комплект поставки:
стенд навчально-дослідницький «Многоканальний електрогідравлічний стежить резервований привід»
СГУ-МРЕГСП-016-36ЛР-01;
робоча рідина у кількості 40 л;
персональний комп’ютер – 1 прим.;
опис лабораторних робіт;
посібник з експлуатації стенду.
паспорт стенд.
До складу стенду входять два основних насосних агрегатів, виконаних на основі регульованих аксіально-поршневих насосів, два електрогідравлічних гідроприводів, що стежать, з системою зворотних зв’язків. Комплекс дозволяє вивчити динамічні характеристики приводів. Система створення навантажень на приводи передбачає різні види навантаження. Передбачена можливість імітації несправностей в електронних системах приводу або відмови гідравлічних систем. Електронна система керування дозволяє створювати обхідні алгоритми керування для нейтралізації несправностей. Вимірювальна частина стенду дозволяє вимірювати витрати на виході насосів, тиск на виході насосів, переміщення та тиск у приводах у режимі реального часу. Управління побудовано з використанням аналогового блоку управління приводами,

Основні технічні характеристики:
Тиск експлуатації: номінальний, МПа 7; максимальна, не більше, МПа 8
Напруга живлення 380
Рід струму трифазний
Потужність, не більше, кВт 2
Габаритні розміри силового модуля, не більше, мм
Довжина 1700
Глибина 750
Висота 1700
Маса, не більше, кг 330
Габаритні розміри модуля управління, не більше, мм:
Довжина 1650
Глибина 750
Висота 1700
Маса, не більше, кг 130
Місткість бака, л 40
Лабораторні роботи:
Вивчення методів резервування гідросистем для підвищення надійності
Вивчення граничних гідравлічних та енергетичних характеристик допоміжного нерегульованого насоса системи гідравлічного керування.
Вивчення граничних гідравлічних та енергетичних характеристик регульованого насоса
Вивчення способів налаштування насоса, що регулюється, при роботі в режимі дистанційного регулювання витрати з ручним завданням вхідного сигналу управління витратою.
Використання насоса з пропорційним електричним регулюванням для отримання характеристик постійного тиску з ручним завданням значення тиску початку та кінця регулювання. Ручний спосіб виконання роботи. Вивчення програми контрольного запису параметрів за допомогою комп’ютера.
Дослідження перехідних характеристик насоса при ступінчастому вхідному електричному сигналі при його роботі в режимі пропорційного регулювання витрати.
Вивчення перехідних процесів при зміні ступеневої навантаження на виході насоса при реалізації роботи насоса в режимі “постійного тиску”.
Вивчення програмування промислового логічного контролера (ПЛК) створення програм замикання зворотних зв’язків і управління.
Вивчення перехідних процесів при керуванні одноканальною насосною станцією від ПЛК для реалізації роботи насоса в режимі постійного тиску
Вивчення перехідних процесів при керуванні одноканальною насосно-акумуляторною станцією від ПЛК для реалізації роботи в режимі постійного тиску
Характеристика насосної станції під час роботи двох насосів на загальне навантаження.
Введення несправностей у роботу одного з насосів як зниження продуктивності. Вивчення перехідного процесу за тиском та витратою при виникненні несправності одного з агрегатів у вигляді зниження продуктивності агрегату.
Розробка програми управління для «самоліквідації» несправності роботи 11 способом збільшення продуктивності справного насоса.
Вивчення статичних характеристик сервоклапану як керуючого елемента гідравлічного приводу, що стежить. Дослідження граничних узагальнених гідравлічних характеристик.
Дослідження граничних статичних механічних та енергетичних характеристик одноканального гідроприводу з керуванням сервоклапаном.
Дослідження перехідних процесів переміщення одноканального приводу при ступінчастій зміні вхідного сигналу і замкнутого зворотного зв’язку. Визначення впливу параметрів зворотного зв’язку та коефіцієнта посилення прямого ланцюга на величину статичної та динамічної помилки щодо переміщення вихідної ланки приводу. Замикання зворотного зв’язку за допомогою аналогового модуля керування приводом. Реєстрація параметрів за допомогою комп’ютера.
Дослідження амплітудно-частотних та фазочастотних характеристик по переміщенню одноканального рульового приводу при гармонійному вхідному сигналі та замкнутому зворотному зв’язку. Дослідження впливу параметрів зворотного зв’язку та коефіцієнта посилення прямого ланцюга на амплітудно-частотні та фазочастотні характеристики. Замикання зворотного зв’язку за допомогою аналогового модуля керування приводом. Реєстрація параметрів за допомогою комп’ютера.
Дослідження перехідних характеристик переміщення одноканального приводу у разі несправності типу ” ” обрив головної зворотний зв’язок ” ” . Керування за допомогою аналогового блоку керування. Реєстрація параметрів за допомогою комп’ютера.
Дослідження перехідних характеристик переміщення одноканального приводу при виникненні несправності типу “зміщення нуля сервоклапану”. Управління за допомогою аналогового модуля керування приводом. Реєстрація параметрів за допомогою комп’ютера.
Дослідження перехідних характеристик переміщення одноканального приводу у разі виникнення несправності типу ” ” порушення герметичності поршневого ущільнення ” ” . Управління за допомогою аналогового модуля керування приводом. Реєстрація параметрів за допомогою комп’ютера.
Дослідження перехідних процесів переміщення одноканального приводу при ступінчастій зміні вхідного сигналу і замкненого зворотного зв’язку. Визначення впливу параметрів зворотного зв’язку (коефіцієнта посилення) на величину статичної та динамічної помилки щодо переміщення вихідної ланки приводу. Замикання зворотного зв’язку за допомогою блоку ПЛК. Реєстрація параметрів за допомогою комп’ютера.
Дослідження амплітудно-частотних та фазочастотних характеристик по переміщенню одноканального рульового приводу при гармонійному вхідному сигналі та замкнутому зворотному зв’язку. Дослідження впливу параметрів зворотного зв’язку (коефіцієнта посилення) на амплітудно-частотні та фазочастотні характеристики. Замикання зворотного зв’язку за допомогою блоку ПЛК. Реєстрація параметрів за допомогою комп’ютера.
Дослідження перехідних характеристик переміщення одноканального приводу у разі несправності типу ” ” обрив головної зворотний зв’язок ” ” . Управління з блоку ПЛК. Реєстрація параметрів за допомогою комп’ютера.
Дослідження перехідних характеристик переміщення одноканального приводу при виникненні несправності типу “зміщення нуля сервоклапану”. Управління за допомогою блоку ПЛК. Реєстрація параметрів за допомогою комп’ютера.
Дослідження перехідних характеристик переміщення одноканального приводу у разі виникнення несправності типу ” ” порушення герметичності поршневого ущільнення ” ” . Управління за допомогою блоку ПЛК. Реєстрація параметрів за допомогою комп’ютера.
Дослідження граничних статичних механічних та енергетичних характеристик двоканального резервованого приводу. Дослідження впливу “зміщення нуля” золотника сервоклапану.
Дослідження перехідних характеристик переміщення двоканального резервованого приводу при ступінчастій зміні вхідного сигналу і замкнутого зворотного зв’язку. Визначення впливу параметрів зворотного зв’язку, коефіцієнта посилення прямого ланцюга та зміщення нуля золотника на величину статичної та динамічної помилки щодо переміщення вихідної ланки приводу. Управління за допомогою аналогового блоку керування приводом. Реєстрація параметрів за допомогою комп’ютера.
Дослідження амплітудно-частотних та фазочастотних характеристик щодо переміщення двоканального резервованого приводу при гармонійному вхідному сигналі та замкнутому зворотному зв’язку. Дослідження впливу параметрів зворотного зв’язку, коефіцієнта посилення прямого ланцюга та зміщення нуля золотника на амплітудно-частотні та фазочастотні характеристики. Управління за допомогою аналогового блоку керування приводом. Реєстрація параметрів за допомогою комп’ютера.
Дослідження перехідних характеристик переміщення двоканального резервованого приводу у разі несправності типу ” ” обрив головної зворотний зв’язок однієї з каналів ” ” . Управління за допомогою аналогового блоку керування приводом. Реєстрація параметрів за допомогою комп’ютера.
Дослідження перехідних характеристик переміщення двоканального рульового приводу при виникненні несправності типу “зміщення нуля сервоклапана”. Введення корекції перепаду тиску в порожнинах гідроциліндрів. Управління за допомогою аналогового блоку керування приводом. Реєстрація параметрів за допомогою комп’ютера.
Дослідження перехідних характеристик переміщення двоканального резервованого приводу при виникненні несправності типу “порушення герметичності поршневого ущільнення” одного з приводів. Управління за допомогою аналогового блоку керування приводом. Реєстрація параметрів за допомогою комп’ютера.
Дослідження перехідних характеристик переміщення двоканального резервованого приводу при ступінчастій зміні вхідного сигналу і замкнутого зворотного зв’язку. Визначення впливу параметрів зворотного зв’язку, коефіцієнта посилення прямого ланцюга та зміщення нуля золотника на величину статичної та динамічної помилки щодо переміщення вихідної ланки приводу. Управління за допомогою блоку ПЛК. Реєстрація параметрів за допомогою комп’ютера.
Дослідження амплітудно-частотних та фазочастотних характеристик щодо переміщення двоканального резервованого приводу при гармонійному вхідному сигналі та замкнутому зворотному зв’язку. Дослідження впливу параметрів зворотного зв’язку, коефіцієнта посилення прямого ланцюга та зміщення нуля золотника на амплітудно-частотні та фазочастотні характеристики. Управління за допомогою блоку ПЛК. Реєстрація параметрів за допомогою комп’ютера.
Дослідження перехідних характеристик переміщення двоканального резервованого приводу у разі несправності типу ” ” обрив головної зворотний зв’язок однієї з каналів ” ” . Управління за допомогою блоку ПЛК. Реєстрація параметрів за допомогою комп’ютера.
Дослідження перехідних характеристик переміщення двоканального рульового приводу при виникненні несправності типу “зміщення нуля сервоклапана”. Введення корекції перепаду тиску в порожнинах гідроциліндрів. Управління за допомогою блоку ПЛК. Реєстрація параметрів за допомогою комп’ютера.
Дослідження перехідних характеристик переміщення двоканального резервованого приводу при виникненні несправності типу “порушення герметичності поршневого ущільнення” одного з приводів. Управління за допомогою блоку ПЛК. Реєстрація параметрів за допомогою комп’ютера.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Навчально-дослідницький лабораторний комплекс «Многоканальний електрогідравлічний стежить резервований привід» СГУ-МРЕГСП-016-36ЛР-01”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *