Електронні плакати на CD за курсом «приладобудівний креслення» (185 шт.)

Комплект навчально-наочних посібників з приладобудівному креслення включає в себе ретельно пророблений і структурований графічний матеріал по всьому курсу даної дисципліни (185 графічних модулів). Дидактичні матеріали містять малюнки, схеми, визначення і таблиці по приладобудівному креслення і призначені для демонстрації викладачем на лекціях. У розробці посібників беруть участь професори і доценти Південно-Уральського державного університету, педагогічних вузів, а також педагоги-практики з багаторічним стажем викладання. Всі ілюстрації виконані професійними художниками.

Можливо кілька варіантів виконання комплекту навчально-наочних посібників з приладобудівному креслення.

Комплект навчально-наочних посібників з приладобудівному креслення включає в себе ретельно пророблений і структурований графічний матеріал по всьому курсу даної дисципліни (185 графічних модулів). Дидактичні матеріали містять малюнки, схеми, визначення і таблиці по приладобудівному креслення і призначені для демонстрації викладачем на лекціях. У розробці посібників беруть участь професори і доценти Південно-Уральського державного університету, педагогічних вузів, а також педагоги-практики з багаторічним стажем викладання. Всі ілюстрації виконані професійними художниками.

Можливо кілька варіантів виконання комплекту навчально-наочних посібників з приладобудівному креслення:

Презентація по приладобудівному креслення на CD (електронні плакати)

Диск призначений для демонстрації викладачем дидактичного матеріалу на заняттях з приладобудівному креслення з використанням інтерактивної дошки, мультимедійного проектора та інших комп’ютерних демонстраційних комплексів. На відміну від звичайних електронних підручників для самостійного вивчення, дані презентації по приладобудівному креслення розроблені спеціально для показу малюнків, схем, таблиць на лекціях. Зручна програмна оболонка має зміст, що дозволяє переглянути необхідний плакат. Передбачено захист плакатів від несанкціонованого копіювання. На допомогу викладачеві для підготовки до занять додається друкований посібник.
Нижче представлений склад диска (перелік плакатів) з презентаціями по темі приладобудівне креслення.

Перелік електронних плакатів по курсу приладобудівне креслення:

Розділ 1. Системний підхід до розробки і виконання конструкторської документації виробів приладобудування

– Приладобудівне креслення: розділ інженерної графіки
– Відмінні риси виробів приладобудування
– Позначення виробів приладобудування та їх складових частин
– Основні ГОСТ ЕСКД для виконання конструкторської документації «Вироби приладобудування»
– Спрощена структурна модель конструкторської документації Вироби приладобудування
– Структурна модель конструкторської документації Робоче креслення деталі з натури
– Структурна модель конструкторської документації Робоче креслення складальної одиниці з натури
– Структурна модель конструкторської документації Складальний креслення вироби з натури
– Структурна модель конструкторської документації деталірованія креслення загального вигляду
– Структурна модель конструкторської документації Складальний креслення вироби за описом

Розділ 2. Основні матеріали виробів приладобудування

– Основні марки клеїв і клеять складів в приладобудуванні
– Основні металеві матеріали і сплави в приладобудуванні
– Основні неметалеві матеріали в приладобудуванні
– Основні марки припоїв в приладобудуванні

Розділ 3. Шорсткість поверхні деталей в приладобудуванні

– Умовні знаки для позначення шорсткості поверхні, їх розміри і розташування на робочих кресленнях деталей
– Значення шорсткості поверхні деталей приладобудування в залежності від технології виготовлення
– Позначення шорсткості поверхні і простановка розмірів в залежності від технології виготовлення деталей
– Варіанти позначення шорсткості поверхонь однієї з типових деталей приладобудування. оптимізація

Розділ 4. Виконання робочих креслень деталей в приладобудуванні

– Деталі приладобудування, одержувані токарно-фрезерної обробкою з металів, сплавів і стандартних профілів, їх найменування та основні геометричні форми
– Основні види механічної обробки заготовок з металів, сплавів і стандартних профілів при виготовленні деталей приладобудування
– Приклади проставляння розмірів на деталях приладобудування, виготовлених токарно-фрезерної обробкою з металів, сплавів і стандартних профілів
– Робоче креслення деталі Контакт
– Робоче креслення деталі Вал редуктора вихідний
– Робоче креслення деталі Опора
– Деталі приладобудування, одержувані вирубкою з тонколистових металів і сплавів, їх найменування та основні геометричні форми
– Основні види операцій різання заготовок з тонколистових металів, сплавів і неметалічних матеріалів при виготовленні деталей приладобудування
– Виготовлення плоских деталей приладобудування з тонколистових металів і сплавів операціями групи різання в штампі послідовної дії
– Приклади проставляння розмірів на деталях приладобудування, виготовлених вирубкою і пробивкой з тонколистових металів, сплавів, гуми і пластмас
– Робоче креслення деталі Пелюсток
– Робоче креслення деталі Прокладка
– Гнуті деталі приладобудування, одержувані гнучкою з тонколистових металів і сплавів, їх найменування та основні геометричні форми
– Виготовлення гнутих деталей приладобудування з тонколистових металів і сплавів методом гнуття в наскрізний матриці
– Основні варіанти гнучкі плоских заготовок з тонколистових металів і сплавів при виготовленні гнутих деталей приладобудування
– Приклади проставляння розмірів на деталях приладобудування, виготовлених вирубкою і подальшої гнучкою з тонколистових металів, сплавів і дроту
– Робоче креслення деталі Упор
– Робоче креслення деталі Куточок
– Пружні елементи приладобудування, одержувані гнучкою з тонколистових металів, сплавів і дроту, їх найменування та основні геометричні форми
– Робоче креслення деталі Контакт запобіжника
– Робоче креслення деталі Обмежувач переміщення
– Робоче креслення деталі Петля
– Основні геометричні форми пружин, одержувані навивкой на оправлення дроту з металів і сплавів, їх найменування і умовні зображення на кресленнях
– Робоче креслення деталі Пружина
– Робоче креслення деталі Пружина
– Робоче креслення деталі Пружина
– Робоче креслення деталі Пружина
– Порожні деталі приладобудування, одержувані витяжкою з тонколистових металів і сплавів, їх найменування та основні геометричні форми
– Виготовлення порожнистих деталей приладобудування з тонколистових металів і сплавів методом витяжки з притиском заготовки
– Виготовлення порожнистих деталей приладобудування з тонколистових металів і сплавів в штампі послідовної дії
– Основні геометричні форми порожнистих деталей приладобудування, одержувані після витяжки заготовок з тонколистових металів і сплавів
– Приклади проставляння розмірів на деталях приладобудування виготовлених витяжкою з тонколистових металів і сплавів
– Робоче креслення деталі Контакт
– Робоче креслення деталі Ковпачок
– Робоче креслення деталі Фланець
– Порожні і суцільні деталі приладобудування, одержувані литтям з металів і сплавів, їх найменування та основні геометричні форми
– Виготовлення деталей приладобудування з кольорових металів і сплавів методом лиття під тиском на поршневий машині
– Робоче креслення деталі Гільза
– Робоче креслення деталі Підстава
– Робоче креслення деталі Рукоятка
– Порожні і суцільні деталі приладобудування з пластмас, що отримуються гарячим пресуванням або литтям під тиском, їх найменування та основні геометричні форми
– Виготовлення деталей приладобудування з пластмас методом гарячого пресування
– Виготовлення деталей приладобудування з пластмас методом лиття під тиском
– Робоче креслення деталі Рукоятка
– Робоче креслення деталі Фіксатор
– Робоче креслення деталі Кришка
– Порожні і суцільні деталі приладобудування з кераміки, одержувані литтям або пресуванням, їх найменування та основні геометричні форми
– Виготовлення деталей приладобудування з кераміки методом пресування
– Робоче креслення деталі Ізолятор
– Робоче креслення деталі Распределитель
– Робоче креслення деталі Підстава

Розділ 5. Конструктивно-технологічні елементи деталей в приладобудуванні

– Фаски ( з ), скоси ( b ) і заокруглення ( R ) на поверхнях деталей приладобудування в залежності від технології виготовлення
– Види рифлень, їх позначення і циліндричні виступи на поверхнях деталей приладобудування
– Виготовлення рифлень на токарному верстаті методом накатки і їх розміри на циліндричних поверхнях деталей
– Робоче креслення деталі обертання з прямим рифленням
– Робоче креслення плоскої деталі з прямим рифленням
– Виготовлення, зображення і розміри кільцевих канавок для виходу шліфувального круга на поверхнях деталей
– Робоче креслення деталі з зовнішніми кільцевими канавками

Розділ 6. Виконання робочих креслень рознімних з’єднань деталей в приладобудуванні

– Форма профілю, параметри і позначення різьби метричної циліндричної загального призначення на поверхнях деталей з металів і сплавів
– Методи виготовлення зовнішньої різьби метричної циліндричної загального призначення великого діаметру на поверхнях деталей з металів і сплавів
– Методи виготовлення зовнішньої та внутрішньої різьби метричної циліндричної загального призначення малого діаметра на поверхнях деталей з металів і сплавів
– Послідовність виготовлення зовнішньої різьби метричної циліндричної загального призначення на поверхнях деталей з металів і сплавів і розміри зовнішніх кільцевих проточек
– Послідовність виготовлення внутрішньої різьби метричної циліндричної загального призначення на поверхнях деталей з металів і сплавів і розміри внутрішніх кільцевих проточек
– Варіанти зображення і позначення зовнішньої і внутрішньої різьби метричної циліндричної загального призначення на поверхнях з металів і сплавів
– Робоче креслення деталі Штуцер
– Послідовність виготовлення різьби метричної циліндричної загального призначення на внутрішніх поверхнях деталей з тонколистових металів і сплавів
– Робоче креслення деталі Кронштейн
– Схема збірки корпусу приладу з тонколистового металу або сплаву за допомогою гвинтів і отворів в стінках з різьбленням метричної циліндричної малого діаметра
– Форма профілю, параметри і позначення різьби метричної для деталей з пластмас
– Варіанти зображення і позначення зовнішньої і внутрішньої різьби метричної для деталей з пластмас
– Робоче креслення деталі Корпус
– Робоче креслення деталі Ковпачок
– Форма профілю, параметри і позначення різьби метричної для приладобудування на поверхнях деталей з металів і сплавів
– Варіанти зображення і позначення зовнішньої і внутрішньої різьби метричної для приладобудування на поверхнях деталей з металів і сплавів
– Робоче креслення деталі Корпус
– Зображення та позначення різьби з круглим профілем на поверхнях металевих елементів у виробах побутового призначення
– Зображення та позначення різьби з круглим профілем на поверхнях неметалічних елементів у виробах побутового призначення (патрони пластмасові серії Е27 ГОСТ 2746.1-88)
– Форма профілю, параметри і позначення різьби Едісона круглої на поверхнях деталей з тонколистових металів і сплавів
– Робоче креслення деталі Гільза вироби Корпус освітлювача
– Робоче креслення деталі Гільза вироби Корпус патрона
– Форма профілю, параметри і позначення різьби Едісона круглої на поверхнях деталей з пластмас
– Робоче креслення деталі Патрон
– Форма профілю, параметри і позначення різьби Едісона круглої на поверхнях деталей з кераміки
– Варіанти рознімних з’єднань деталей в приладобудуванні, утворених зчленуванням
– Варіанти рознімних з’єднань деталей в приладобудуванні на основі затискних пристроїв
– Варіанти рознімних з’єднань деталей в приладобудуванні на основі защелочних пристроїв
– Варіанти використання циліндричних штифтів малого діаметра в виробах приладобудування
– Варіанти використання циліндричних штифтів малого діаметра в виробах приладобудування
– Варіанти використання циліндричних і конічних штифтів у виробах приладобудування, їх форма і параметри
– Складальне креслення вироби Блок вимикача з кільцем пружинним затятим концентричних для валів
– Специфікація складального креслення виробу Блок вимикача
– Геометрична форма і параметри канавок зовнішніх кільцевих і кілець пружинних наполегливих концентричних для валів – ГОСТ 13940-86
– Складальне креслення вироби Роз’єм з кільцем пружинним затятим концентричних для отворів
– Специфікація складального креслення виробу Роз’єм
– Геометрична форма і параметри канавок зовнішніх кільцевих і кілець пружинних наполегливих концентричних для отворів – ГОСТ 13941-86
– Складальне креслення вироби Насадка ліхтаря сигнального з кільцем розпірним наполегливою плоским
– Специфікація складального креслення виробу Насадка ліхтаря сигнального
– Робоче креслення деталі Кільце распорное вироби Насадка ліхтаря сигнального

Розділ 7. Виконання робочих креслень нероз’ємних з’єднань деталей в приладобудуванні

– Освіта і позначення нероз’ємних з’єднань
– Освіта і позначення нероз’ємних з’єднань
– Заклепки суцільні стандартні і нероз’ємні з’єднання на їх основі
– Заклепки пустотілі стандартні і нероз’ємні з’єднання на їх основі
– Складальне креслення вироби Кронштейн
– Робоче креслення деталі Скоба вироби Кронштейн
– Робоче креслення деталі Куточок вироби Кронштейн
– Специфікація складального креслення виробу Кронштейн
– Заклепки нестандартні, цапфи і нероз’ємні з’єднання на їх основі
– Складальне креслення вироби Пелюсток
– Робоче креслення деталі Контакт вироби Пелюсток
– Специфікація складального креслення виробу Пелюсток
– Складальне креслення вироби Маятник
– Робоче креслення деталі Вісь вироби Маятник
– Складальне креслення вироби Кронштейн
– Робоче креслення деталі Втулка вироби Кронштейн
– Специфікація складального креслення виробу Кронштейн
– Складальне креслення вироби Корпус патрона
– Складальне креслення вироби Регулятор світла
– Робоче креслення деталі Обойма вироби Регулятор світла
– Робоче креслення деталі Світлофільтр вироби Регулятор світла
– Специфікація складального креслення виробу Регулятор світла
– Складальне креслення вироби Рамка
– Робоче креслення деталі Контакт вироби Рамка
– Специфікація складального креслення виробу Рамка
– Складальне креслення вироби Струмознімач
– Складальне креслення вироби Патрон
– Робоче креслення деталі Пелюсток вироби Патрон
– Специфікація складального креслення виробу Патрон
– Складальне креслення вироби Замикач
– Робоче креслення деталі Контакт вироби Замикач
– Складальне креслення вироби Ковпачок
– Робоче креслення деталі Корпус вироби Ковпачок
– Робоче креслення деталі Світлофільтр вироби Ковпачок
– Основні способи закріплення штифтової і втулкової арматури в виробах приладобудування
– Основні способи закріплення пелюсткової і дротяної арматури в виробах приладобудування
– Складальне креслення вироби Перехідник
– Робоче креслення деталі Наконечник вироби Перехідник
– Специфікація складального креслення виробу Перехідник
– Складальне креслення вироби Рукоятка
– Робоче креслення деталі Стрижень вироби Рукоятка
– Складальне креслення деталі Сектор
– Робоче креслення деталі Втулка вироби Сектор
– Складальне креслення вироби Корпус
– Робоче креслення деталі Контакт вироби Корпус
– Специфікація складального креслення виробу Корпус
– Складальне креслення вироби Роз’єм
– Робоче креслення деталі Контакт вироби Роз’єм
– Специфікація складального креслення виробу Роз’єм
– Складальне креслення вироби Вилка
– Робоче креслення деталі Контакт 1 вироби Вилка
– Робоче креслення деталі Контакт 2 вироби Вилка
– Специфікація складального креслення виробу Вилка

Розділ 8. Виконання робочих креслень деталей і виробів приладобудування для деяких особливих випадків їх виготовлення і збірки

– Додаткова обробка деталей до складання виробів
– Додаткова обробка деталей при складанні виробів
– Додаткова обробка складальних одиниць
– Складальні одиниці з кількох деталей, одна з яких є стандартним виробом
– Складальні одиниці з двох деталей, з’єднаних між собою одній складальній операцією
– Складальні одиниці з кількох деталей, з’єднаних між собою одній складальній операцією
– Складальні одиниці з кількох деталей, з’єднаних між собою декількома складальними операціями
– Армовані вироби з додатковими складовими частинами
– Укрупнені елементи з декількох деталей, з однієї деталі і одній складальній одиниці
– Укрупнені елементи з декількох деталей і одній складальній одиниці, з кількох деталей і декількох складальних одиниць

Розділ 9. Виконання складальних креслень виробів в приладобудуванні

– Складальні креслення виробів в приладобудуванні. Послідовність виконання складальних креслень
– Перший (титульний) аркуш специфікації складального креслення виробу з основним написом за формою 2 – ГОСТ 2.108-68
– Наступні листи специфікації складального креслення виробу з основним написом за формою 2а – ГОСТ 2.108-68
– Поєднання креслення формату А4 зі специфікацією при виконанні складальних креслень виробів
– Умовні позначення стандартних виробів
– Види покриттів і їх умовні позначення

Друковані плакати (таблиці) по приладобудівному креслення для оформлення кабінетів

Ви можете замовити друковані плакати, використовуючи макети наочних посібників з комплекту електронних плакатів «приладобудівний креслення» на CD.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Електронні плакати на CD за курсом «приладобудівний креслення» (185 шт.)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *