Інформаційно-вимірювальна техніка

Ефективність і якість підготовки фахівців визначаються комплексом компонентів освітнього середовища: лекційними заняттями, демонстраційними експериментами, лабораторними практикумами і застосуванням навчально-лабораторного обладнання, мультимедійних засобів навчання.