Військова техніка та технології

Навчальне обладнання розділу призначене для забезпечення лекційних практичних та лабораторних занять освітніх установ оборонного профілю за напрямами професійної підготовки: «Танкові війська та Зв’язок».

Навчальна військова техніка та наочні посібники забезпечують підвищення ефективності та якості освітніх процесів із формуванням затребуваної міцності та глибини знань, а також необхідних практичних умінь та навичок. Це забезпечується за рахунок:

Модернізацію освітньої діяльності на базі сучасних освітніх технологій та обладнання з обов’язковим урахуванням перспективної потреби у фахівцях даного профілю.
Створення сучасної інформаційно-освітньої інфраструктури ВНЗ (технікуму), що відповідає існуючим та перспективним нормативно-правовим вимогам до освітньої діяльності, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності української військової техніки на міжнародному ринку.
Формування професійних компетенцій з орієнтацією на конкретні виконавчі функції відповідно до вимог професійних стандартів через реалізацію індивідуальних освітніх технологій.

Мінімізації трудових витрат викладача в частині поточної організації освітньої діяльності, фіксації її результатів, що суттєво вивільняє робочий час та дозволяє покращити результати освітньої діяльності та в інших галузях оборонного профілю.