Біоінженерія та медична техніка. Ветеринарія

Сучасні тенденції розвитку медицини відзначаються динамічним зростанням застосування високотехнологічної техніки, приладів і обладнання, як на етапі аналізу-діагнозу, так і проведених операцій з подальшим реабілітаційним обслуговуванням. Природне, ставиться і повинна вирішуватися завдання підготовки відповідних фахівців, здатних не тільки грамотно експлуатувати її, але і в перспективі проектувати і виробляти нову інноваційну медичну техніку в рамках рішення загальнодержавної програми імпортозаміщення. На підставі цього від випускників мед. вузів потрібно засвоєння найсучасніших теоретичних знань, а також тверде володіння практичними вміннями та навичками, від яких залежить найголовніше – здоров’я і життя хворого, збереження дорогого обладнання.

Основою ефективності професійної підготовки медичних кадрів у всьому світі є повсюдне застосування в навчальному процесі фізичних і імітаційних (емулятори) моделей. Найголовніше, що при цьому професійні знання, вміння і навички, відпрацьовуються нема на пацієнта, а на його інтерактивному високотехнологічному імітаційному аналогу. Цим виключаються маніпуляції недостатньо досвідченого персоналу, навіть під наглядом досвідченого лікаря, пов’язані з потенційним ризиком для хворого. Застосування таких моделей дає можливість без негативних наслідків багаторазово повторювати необхідні для лікування дії з адекватним аналізом реакції пацієнта на проведені втручання, що, безсумнівно, забезпечить міцність і глибину знань, формування і закріплення умінь і навичок.