Обчислювальна та мікропроцесорна техніка. схемотехніка

Навчальне обладнання та наочні матеріали розділу «Обчислювальна та мікропроцесорна техніка» призначені для забезпечення лекційних і практичних лабораторних занять дисциплін «Елементи систем автоматики», «Схемотехніка», «Цифрова елеткроніка», «Електронні промислові пристрої», «Цифрові пристрої», «Основи радіоелектроніки »,« Програмування промислових засобів автоматизації»,« Автоматизація галузей промисловості в системі професійної освіти і навчальних центрах промислових підприємств.